De belangrijkste belastingwijzigingen voor zzp’ers in 2016

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Wat zijn de belangrijkste belastingwijzigingen voor zzp’ers in 2016, fiscaal gezien? Gaan we er op voor- of achteruit?
Onderaan de streep blijft er voor de meeste ondernemers meer over!
Verder zou in 2016 de VAR komen te vervallen, maar als dat al gebeurt, is dat niet per 1 januari. In dit artikel deel ik de belangrijkste fiscale wijzigingen voor ondernemers voor 2016 met je.

Aftrekposten voor zzp’ers ongewijzigd
Alle Nederlanders betalen belasting over hun inkomen. Het inkomen van een zzp’er is de winst die hij maakt uit zijn bedrijf (omzet minus bedrijfskosten). Maar om ondernemerschap te stimuleren krijgt de zzp’er met een eenmanszaak diverse aftrekposten: de zogenaamde ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit een aantal onderdelen zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De ondernemersaftrek wijzigt in 2016 amper ten opzichte van 2015. Alleen de aftrek voor S&O wordt een fractie hoger.
In onderstaande tabel zie je de diverse aftrekposten voor 2016 en 2015:

Ondernemersaftrek                                                                               2016                                               2015
Zelfstandigenaftrek                                                                          € 7.280                                          € 7.280
Startersaftrek € 2.123 € 2.123
Aftrek voor Speur en Ontwikkeling                                             € 12.484                                        € 12.421
Extra Speur en Ontwikkelingsaftre                                               € 6.245                                          € 6.213
Stakingsaftrek                                                                                     € 3.630                                          € 3.630
MKB-winstvrijstelling                                                                             14%                                                 14%
Schijventarief gaat omlaag
Nadat de ondernemersaftrek en bijvoorbeeld ook de hypotheekrenteaftrek en de AOV-premie van de winst af zijn gehaald, blijft er een belastbaar inkomen over. Dit inkomen wordt belast volgens een aantal schijven. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger het belastingtarief.
In 2016 gaat het belastingpercentage van de tweede schijf omlaag van 42% naar 40,4%. Daarnaast wordt de tweede schijf verlengd. In 2016 kom je pas in de 52% schijf bij een inkomen van € 66,421 en hoger. In 2015 was dat al bij een inkomen van € 57.585. Dit betekent dat ondernemers met een hoger inkomen over maximaal € 9.000,- 12% minder inkomstenbelasting gaan betalen.

In onderstaand overzicht zie je de schijventarieven voor Nederlanders die de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben:

Belastbaar inkomen Belastingtarief 2016
€ 0 – € 19.922                                            36,55%
€ 19.922 – € 66.421                                  40,40%
€ 66.421 en hoger                                      52%

Belastbaar inkomen Belastingtarief 2015
€ 0 – € 19.822                                           36,50%
€ 19.822 – € 57.5 85                                  42%
€ 57.585 en hoger                                        52%
Hogere heffingskortingen voor lagere inkomens
Door het toepassen van de schijventarieven wordt bepaald hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Maar, van die te betalen belasting gaan nog diverse heffingskortingen af. Dit zijn netto kortingen. Een netto heffingskorting van € 2.242 betekent dus dat je daadwerkelijk € 2.242 meer overhoudt. Bijna alle kortingen gaan omhoog. Alleen de maximale algemene heffingskorting en de maximale arbeidskorting voor hogere inkomens gaat naar 0. Dus als je veel verdient heb je geen recht meer op de algemene heffingskorting en arbeidskorting.
De lagere inkomens gaan er dankzij de hogere heffingskortingen dus flink op vooruit, terwijl de hogere inkomens er op achteruit gaan.

In onderstaand overzicht laat ik de meest relevante heffingskortingen voor zzp’ers zien:

Heffingskorting 2016 2015
Algemene maximale heffingskorting lagere inkomens
(tot € 19.922) € 2.242 € 2.203
Algemene maximale heffingskorting hogere inkomens
(vanaf € 19.922) € 0 € 1.342
Maximale arbeidskorting lagere inkomens € 3.103 € 2.220
Maximale arbeidskorting hogere inkomens € 0 € 184
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.769 € 2.152
Heffingsvrij vermogen stijgt
Behalve dat we belasting betalen over ons inkomen, moeten we ook belasting betalen over ons vermogen. Wanneer we een vermogen hebben dat hoger is dan € 21.330 (2015) betalen we 1,2% belasting over het deel wat boven dat vermogen uitkomt. Het heffingsvrije vermogen gaat van € 21.330 in 2015 naar € 24.437 in 2016. We mogen dus meer belastingvrij sparen.

Blauwe envelop verdwijnt
De belastingdienst gaat post alleen nog maar digitaal versturen, via je persoonlijke digitale brievenbus op mijn.overheid.nl. Er is een overgangsperiode. Alle berichten worden gedurende een bepaalde periode zowel digitaal als via de reguliere post verstuurd. Meer informatie over het verdwijnen van de blauwe envelop lees je hier.

VAR verdwijnt mogelijk (toch niet?) per 1 april 2016
De VAR ligt al jaren onder vuur. De afgelopen jaren zijn er diverse alternatieven voor de VAR aangedragen. Ik schreef daar al eerder over, onder andere in het artikel: De VAR-Soap; Femkes ongezouten mening. Het belangrijkste probleem met de VAR is dat de VAR schijnzelfstandigheid onvoldoende tegen gaat.
De laatste plannen waren dat de VAR zou worden vervangen door vooraf beoordeelde overeenkomsten. Dit betreft het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De Belastingdienst beoordeelt dan, vooraf aan de hand van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, de arbeidsrelatie. Hieruit blijkt of de opdrachtgever wel of niet loonheffing moet inhouden en afdragen. De vooraf beoordeelde overeenkomsten zouden in eerste instantie per 1 januari 2016 worden ingevoerd, maar dat is in oktober al uitgesteld naar 1 april 2016. Nu blijkt dat er zich in de Eerste Kamer een meerderheid aftekent om tégen de DBA te stemmen, zou het zomaar kunnen dat ook de DBA niet ingevoerd wordt.
Het grootste probleem met de wet DBA is dat het moeilijker wordt voor zzp’ers om via een intermediair aan de slag te gaan. Intermediars worden niet gevrijwaard voor de loonheffing, waardoor het voor hen een onwerkbare situatie wordt. Uit een peiling van NBBU en Bovib, blijkt dat 100.000 zzp’ers dreigen hun opdracht mis te lopen wanneer de DBA wordt ingevoerd. Zodra er meer duidelijk is, breng ik je op de hoogte!

Bronnen:
Wil je alle belastingwijzigingen voor 2016 lezen? Hier download je het volledige document ‘Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016’
De laatste stand van zaken over de VAR lees je op de website van de Belastingdienst.
Enkele modelovereenkomsten staan ook op de website van de Belastingdienst.

Vond je dit artikel leerzaam? Wil je het dan delen in je netwerk? Dan doe je andere ondernemers er ook een plezier mee!