Huurwoning als aftrekpost

Zoals op het knipsel van internhuurwoning als aftrekpostet hiernaast is te zien, heeft de media afgelopen dagen veel aandacht besteed aan een uitspraak van de Hoge Raad dat een huurwoning tot het ondernemingsvermogen kan behoren en dus dat de kosten van de woning aftrekbaar zijn.

Als je even googelt, zie je dat de artikelen over dit onderwerp op elkaar lijken maar soms verschillende informatie geven. Het is geen eenduidige berichtgeving. Dit is ook het dilemma waar wij mee zitten als kantoor. Deze uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor de aangiftes van sommige van onze klanten maar het is nog niet helder wat de consequenties zijn. In de reguliere media, in de vakliteratuur en in de media voor ondernemers wordt hier druk over gespeculeerd.

Waar gaat het over:

Als je een bedrijf hebt behoren sommige zaken duidelijk tot het ondernemingsvermogen, denk aan de boekhoudsoftware van het administratiekantoor. Andere zaken zijn herkenbaar privévermogen, bijvoorbeeld een surfplank. Maar er zijn ook zaken die privé en zakelijk gebruikt worden, onder andere natuurlijk de woning met daarin een werkkamer. Dan moet besloten worden of zo’n goed, de woning in dit geval, als privévermogen of als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt in de aangifte inkomstenbelasting. Dit is vermogensetikettering. Deze etikettering doe je eenmalig bij de start van je bedrijf of bij de koop/huur van je huis. De keuze die dan gemaakt wordt is bepalend voor de rest van de periode. Als er wijzigingen zijn ontstaat er een nieuw keuzemoment. Dat is bv als je naar een andere woning verhuist.

Het bepalen of een goed tot het privévermogen of tot het zakelijk vermogen hoort is niet eenduidig vastgelegd in de wet en dient aldus te geschieden binnen de grenzen van de redelijkheid. Deze grenzen van redelijkheid worden grotendeels bepaald door jurisprudentie.

In de wet Inkomstenbelasting is een ander artikel dat expliciet stelt dat een ondernemer de kosten van werkruimte alleen mag aftrekken als het een zelfstandige unit betreft met eigen opgang en eigen toilet. Dit artikel heeft het alleen over de aftrek van de kosten en niet over de vermogensetikettering, zoals benoemd in de vorige alinea’s. Doordat deze twee artikelen aanwijsbare raakvlakken hebben en de grenzen van redelijkheid niet eenvoudig zijn, zorgen ze samen al jarenlang voor geschillen, rechtszaken en jurisprudentie.

Deze discussie is voor onze klanten niet interessant. Wij kijken samen met onze klanten zo zorgvuldig mogelijk waar men recht op heeft qua aftrekposten en wat de gevolgen zijn. Sommige zaken zijn eenduidig en over andere zaken kunnen we van gedachten wisselen over het wat, waarom en hoe. De idee van de ondernemer is natuurlijk leidend. De materie is te veelomvattend om in een nieuwsbrief of met een vraag per mail afdoende op te lossen. Mocht je meer hierover willen weten of jouw specifieke situatie willen bespreken, dan maken we graag een afspraak.

Bel of mail met ons: 035-6944844 of ls@admare.nl