Artikelen door Admare

Belasting Box 3 in 2017

Berekenen belasting over uw inkomsten uit vermogen vanaf 2017 U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen. Wij belasten […]

Minimumloon en premiepercentages 2017

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017 De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende bruto bedragen per leeftijdsgroep bruto en exclusief vakantietoeslag. Minimumloon leeftijd  per maand  per week  per dag 23 jaar en ouder  € 1.551,60  € 358,05  € 71,61 22 jaar  € 1.318,85  € 304,35  € […]

Pensioen in eigen beheer

Door Paul van Ravenzwaaij, pensioenadviseur. “Middels het wetsvoorstel Uitfaseren pensioen in eigen beheer wordt de pensioenopbouw in eigen beheer per 2017 afgeschaft. Om te voorkomen dat het fenomeen tot in lengte van jaren blijft bestaan, wordt de mogelijkheid geboden om de opgebouwde pensioenaanspraken af te kopen (met korting) of om te zetten in de nieuwe […]

Huurwoning als aftrekpost

Zoals op het knipsel van internet hiernaast is te zien, heeft de media afgelopen dagen veel aandacht besteed aan een uitspraak van de Hoge Raad dat een huurwoning tot het ondernemingsvermogen kan behoren en dus dat de kosten van de woning aftrekbaar zijn. Als je even googelt, zie je dat de artikelen over dit onderwerp […]

De belangrijkste belastingwijzigingen voor zzp’ers in 2016

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Wat zijn de belangrijkste belastingwijzigingen voor zzp’ers in 2016, fiscaal gezien? Gaan we er op voor- of achteruit? Onderaan de streep blijft er voor de meeste ondernemers meer over! Verder zou in 2016 de VAR komen te vervallen, maar als dat al […]

Modelovereenkomst vervangt Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Wat verandert er? Een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vervangt deVerklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn straks samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een dienstverband constateert. Er komen modelovereenkomsten per sector. […]