Stamrecht BV

De administratie van uw stamrecht BV voor een vaste prijs per jaar.

De volgende werkzaamheden voeren we uit voor uw stamrecht BV

– de boekhouding
– de fiscale jaarrekening
– salarisadministratie
– aangifte vennootschapsbelasting
– publicatiestukken Kamer van Koophandel

Als u in het verleden uw bedrijf verkocht heeft of van uw werkgever een ontslag vergoeding heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om deze uitkering in een aparte BV te storten.

Een zogenaamde stamrecht BV. Het bedrag dat gestort wordt zal in de toekomst gebruikt worden om een stamrecht (pensioen) uit te keren. Wettelijk bent u verplicht voor een stamrecht BV een jaarrekening te maken, een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen en publicatiestukken te maken ten behoeve van de Kamer van Koophandel.

Daarbij moet u ook aangifte loonheffing doen zodra u gaat uitkeren.

Veel administratieve lasten, welke wij u uit handen kunnen nemen.

Vaste prijs per jaar € 750 (exclusief BTW)

Bel naar:
035 – 6944844